images

05 mrt 2020

Leiding-gever of leiding-krijger

Wat past bij jou als je deze titel leest? Wat is je eerste indruk? Of waar gaat je hart naar uit? Veel mensen positioneren zich meteen op een plekje wat ze al kennen. Terwijl er vaak een wens onder ligt om juist niet op die positie te zijn. Sommigen ‘moeten’ leidinggeven maar het lukt ze niet echt, anderen zouden zo graag zichzelf meer laten gelden. Per saldo gaat het over echte samenwerking.

Het is verschil in uitleg
Het mooie aan de termen ‘leiding-gevers’ en ‘leiding-krijgers’ is dat ze beiden tweeledig uitlegbaar zijn. En dan kan je keuze in een heel ander perspectief komen staan. Dus laten we eerst met die uitleg beginnen.
De ‘leiding-gever’, wat is dat voor iemand? Misschien denk je nu: “dat is toch logisch! Dat is iemand die leidinggeeft!” Ja, dat zou kunnen, maar ik zet er een andere versie tegenover. Een inzicht wat meer komt uit de hoek van Systemisch Werk. Iemand die een ander de ruimte en het vertrouwen geeft om de leiding te nemen is ook een ‘leiding-gever’. Die ‘geeft’ dus de ander de leiding. Het is een gift als anderen het jou mogelijk maken de groep te leiden, want zonder die basis kom je als leider niet vooruit. Dan wordt het ‘trekken’ en per definitie lastig.

Leiderschap is tweerichtingsverkeer
Hoe zit het dan met die ‘leiding-krijger’? Nou, eigenlijk ongeveer hetzelfde. Denk je daar “dat is natuurlijk iemand die geleid wordt” dan zet ik daar een andere uitleg tegenover. Sommige mensen zijn er heel erg op uit om ergens de leiding te hebben. Of ze wel of niet capabel zijn hebben ze soms nog niet helder. Ze willen in beeld zijn als ‘degene die de leiding heeft’. Als je constant op jacht bent naar zo’n positie dan ben je ook een soort van ‘krijger’ geworden. De vraag is alleen of het je ooit gaat lukken. Krijgshaftig gedrag leidt hier niet tot jachttrofeeën.
Waarom die dubbele uitleg? Heel simpel: het principe van ‘goed leiding kunnen geven’ berust daar op. Leiding-geven en leiding-krijgen is tweerichtingsverkeer! Zonder die wisselwerking kan er geen leiding gegeven worden. Een aanvoerder van een team kan niet functioneren zonder dat het team hem ook als aanvoerder accepteert. En het team zal niet geleid worden door een echte aanvoerder als die aanvoerder zelf geen leiding wil geven aan dat team.

Leiderschap is dienend
Ik heb dit al jong ontdekt door de rollen die ik kreeg toebedeeld. Ik heb vaak de leiding gekregen maar zonder die ooit na te jagen. Ik stond pal voor ‘mijn mensen’; niet letterlijk wel figuurlijk. En daardoor werkte het, met name ook in lastige situaties. Leidinggeven is feitelijk een dienende rol heb ik later ontdekt. Als jij goed voor je team zorgt, gaan zij goed voor jou zorgen. En dan kom je samen verder. Dan wordt het pas echt leuk om samen iets tot stand te brengen.
Kijk maar eens naar de vele mooie voorbeelden in de sportwereld, elk team dat een uitzonderlijke prestatie behaald, noemt dat achteraf ‘we hebben het echt samen gedaan hier’. Als de leiding ‘genomen wordt’ dan gaan de prestaties omhoog. Dan wordt het echt samenwerken i.p.v. samen werken (met die overtollige spatie).

Herkenbaar? Welk plekje wil jij nu innemen met deze uitleg als basis? Ben jij een ‘gever’ of een ‘krijger’? Zie je verschil tussen leiden en managen?

Zin om een over van gedachte te wisselen? info@rootonde.nl

#rootondeweetdeweg #leidinggeven #leidingkrijgen #leiden #vertrouwen