images

18 jul 2017

Ver-anderen bij jezelf

Hoe vaak wordt er niet gezegd: ‘We gaan veranderen!’ Sommige mensen worden daar hartstikke enthousiast van en anderen kruipen weg met de gedachte ‘alweer…’. Waar gaat veranderen eigenlijk over? En waarom zouden we dat willen? Sommigen dingen moet je gewoon lekker zo laten, toch?

Waarom?
Ik kom het regelmatig tegen: veranderen om te veranderen en het liefst niet door jezelf. Als bij een ander iets verandert, dan is dat ‘natuurlijk’ een stuk beter voor iedereen. Herkenbaar? Vaak wordt vergeten dat veranderen altijd om mensen draait. Terwijl het lijkt te gaan over procedures, methodes, omstandigheden of kansen. Zonder de juiste mensen op de juiste plek en met de juiste motivatie en inbreng, komt er weinig van terecht. ‘Ze doen dan niet wat ze moeten doen’, krijg je dan te horen. Al eens bedacht waar dat aan ligt, wat ieders belang is en hoe je überhaupt verandering kunt brengen?

Ver-anderen
Het woord zegt het zelf al. Met dat middenstreepje wordt het misschien duidelijker zichtbaar. Je kunt (en dan bedoel ik met name in persoonlijkheid of gedrag) alleen bij jezelf iets veranderen, niet bij anderen. En jouw verandering kan ervoor zorgen dat er om jou heen iets in gang wordt gezet.

Klinkt onwennig? Ja, dat had ik eerst ook maar nu niet meer; het is zelfs mijn werk geworden. Veel trainingstechnieken zijn op dit fenomeen gebaseerd en toch wordt er maar weinig gebruik van gemaakt. De ‘softskills’ krijgen gelukkig steeds meer aandacht, maar ‘soft’ wil ik het niet noemen. Het is hard werken en heel eigentijds om jezelf te leren resetten!

Voor een beter vooruitzicht
Veranderen betekent per definitie verbeteren (je doet het immers niet om te verslechteren). Dus wie wil er niet veranderen? Zie je het voordeel nog niet en is het een extra belasting? Of is het omdat je het (nog) niet zelf bedacht hebt? Gezamenlijke winst kan een grote winst voor jou opleveren!

Wat houdt je tegen? Een verouderde overtuiging? De toekomst kan er anders uit zien als je het gewoon gaat doen! Leer je eigen mengpaneeltje te bedienen.