Heeft u vragen? info@rootonde.nl Veghel 06 23 57 10 10 logo

opstellingen

Familie- of organisatieopstellingen zijn een heel effectieve methode om inzicht te krijgen in het krachtenveld waarin je verkeert. Een opstelling visualiseert het patroon en de bijbehorende dynamiek waar je in betrokken bent. Dat kan gaan over zowel je werk- als je privéleven.

In een opstelling kijken we ‘systemisch’ naar de situatie. Dat betekent dat we oog hebben voor het grote  ‘web’ waarin de personen en gebeurtenissen binnen een (familie of organisatie) systeem met elkaar verbonden zijn. En die hun effecten hebben in het verleden, in het heden en in de toekomst.

Hoe werkt het?
In een opstelling wordt vanuit jouw vraag en het onderliggende krachtenveld de daarin betrokken elementen in kaart gebracht. Dat doe je door een vraagstuk (vaak een ‘probleem’) centraal te stellen.

Bijvoorbeeld: je neemt vaak verantwoordelijkheid voor iets wat eigenlijk niet voor of van jou is, je vervalt daarmee in een bepaald patroon maar vraagt je af waar dat vandaan komt, of je hebt er moeite mee als een ander de leiding neemt.

Andere deelnemers fungeren als representant van de mensen die ook vanuit je ‘web’ betrokken zijn in jouw vraagstuk. Ze stellen zich o.b.v. hun gevoel in een bepaalde manier op in de ruimte, die helemaal lijkt op jouw situatie. In een opstelling wordt zichtbaar hoe jij in verhouding staat tot die anderen. Ook zgn. ‘blinde vlekken’ kunnen zichtbaar worden.

Na de diagnose van je vraagstuk wordt bekeken hoe het web zich beweegt en welke interventies mogelijk zijn, zodat jij en je systeem nog beter in hun kracht komen. Door een opstelling dienen zich vaak nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen aan. Je krijgt een andere kijk op de situatie, die door zal werken in je leven. Hoe je kunt handelen wordt vanzelf duidelijk.

Bijzonder en verhelderend
Veel mensen vinden een eerste opstelling spannend, maar de ervaring leert dat het voor bijna iedereen een heel verrijkende ervaring is. Ook ontstaat vaak ruimte die eerder niet gezien of gevoeld werd. Er dienen zich oplossingsrichtingen aan om verder te gaan in het oplossen van je vraagstuk of probleem. Niet alles is te begrijpen maar na dit gevoeld en ervaren te hebben weet je wat je te doen staat.

 

Familieopstelling

Een familie is een ‘systeem’ waarin ieder zijn of haar eigen plek heeft en waarin ieder onlosmakelijk met elkaar verbonden is.
Jij bent in het systeem geboren en zij ook. Je ouders, grootouders, broers en zussen, ooms en tantes en .... 

Lees meer

Organisatieopstelling

Een organisatieopstelling lijkt op een familieopstelling doordat een organisatie ook een ‘systeem’ is waarin ieder zijn of haar eigen plek heeft en waarin ieder met elkaar verbonden is.
De verbinding is alleen anders dan in een familie.

Lees meer

Systemische werkplaats

Wil je graag eens systemisch kijken naar jouw 'vraagstuk'. Wil je ervaren hoe het is om een dag te sleutelen aan jezelf en te leren van en met anderen? Kom dan naar onze werkplaatsdagen.
De eerstvolgende is vrijdag 11 oktober 2019

Lees meer