Heeft u vragen? info@rootonde.nl Veghel 06 23 57 10 10 logo

De toolbox

Op de pagina over de werkwijze van Rootonde gaf ik al aan dat ik het belangrijk vind dat mijn c.q. onze toolbox gevuld is met een complete set ‘tools’. Welke zijn dat dan? Want er is zo ontzettend veel voorhanden aan technieken en methodieken. Voor de leek is misschien door het bos de geschikte boom niet zichtbaar. 😉

Laat ik voorop stellen dat ik geen behandelaar ben of therapeut. Geen opleider of instituut. Ik ben niet (wat sommigen noemen) ‘zweverig’, ik ben van ‘nuchter met beide de voeten op de grond’. Dat is ook wie ik authentiek ben. Als ik er niet in geloof werkt het niet en doe ik het niet bij een ander. Dan kan ik het ook niet motiverend overbrengen. Ik ben van ‘Practice what you preach'. 

Ik geef je een korte opsomming van hetgeen ik bijvoorbeeld inzet:

Certified Professional Coach
Met die opleiding begon mijn professionele aanpak van coachingswerk in 2013 formeel. Een gedegen basisopleiding die zich inmiddels heeft ontwikkeld tot gecertificeerde coachervaring. Ik ben lid van beroepsvereniging NOBCO en werk dus ook conform de Internationale Ethische Code. Bij eventuele klachten kun je terecht bij die vereniging. Via accreditatie door DNV-GL wordt met regelmaat mijn kwaliteit getoetst.

NLP - Neuro Linguïstisch Programmeren
Feitelijk een grote verzameling van (veelal Amerikaanse) methodieken / technieken voor persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie. Het kan je snel inzicht geven in ‘het waarom’ van je handelen en ondersteunen in een andere aanpak. Ik heb de opleidingen tot Practitioner, Master Practitioner en Trainer volbracht. Daarin enorm veel over mezelf geleerd en de kansen op verandering benut. Leren door het zelf te doen is mijn basis. Ik geef geen NLP trainingen maar pas diverse methodieken / technieken van NLP met regelmaat toe in eigen trainingen en in coachtrajecten.

Systemisch Werk 
Het fundament van systemisch fenomenologisch werk komt van Bert Hellinger. Systemisch Werk gaat veelal over het zichtbaar maken van onbewuste patronen. Vertrekpunt is dat je de wereld en de werkelijkheid neemt zoals die zijn: ‘het is wat het is’. Er wordt gekeken naar het geheel van ‘het systeem’ waarin jij je met je vraagstuk bevindt. Zo ontstaan inzichten voor andere keuzes voor de toekomst. Er wordt dus niet gewerkt vanuit de ratio maar vanuit energie, gevoel.

mBraining 
In vervolg op mijn coachopleiding en na NLP heb ik de opleiding tot mBIT-Coach gevolgd. mBraining staat voor Multiple Braining, de kracht van congruentie van de drie breinen (hoofd - hart - buik) binnen je neurologisch systeem. Een prachtige uitbreiding van NLP, op basis van Australisch wetenschappelijk onderzoek (2012) door Grant Soosalu en Marvin Oka. mBIT staat voor ‘Multiple Brain Integration Techniques’.

 

images


Intodrives Drijfverenscan
 
De Intodrives drijfverenscan heb ik aan mijn palet toegevoegd om een goed gevalideerde scan in huis te hebben zodat coachees en trainees in voorkomend geval vanuit een uitgebreide vragenlijst een goed beeld met advies krijgen m.b.t. hun drijfveren, weerstanden en omgevingsfactoren. De uitkomsten worden weergegeven in een profiel van zes drijfveren en ondersteund met een toelichting. Deze scan is een NL-product gebaseerd op de theorie de Amerikaanse psycholoog Clare Graves. 

MapsTell 
Het in GB ontwikkelde MapsTell is een doorontwikkeling op basis van het DISC-model. Maar wel met een wezenlijk andere aanpak. Een mooie methodiek met een grote fysieke component die echt (letterlijk en figuurlijk) beweging brengt in communicatie en samenwerking. Maar ook in zelfinzicht, waar bijna altijd alles mee begint. De landkaart van 'De Wereld van Verschil' laat je kennis maken met nieuwe kansen. De namen van de steden, bergen en rivieren in deze wereld, vertellen van alles over de verschillen in gedrag. Juist de terminologie en inhoud past zo geweldig binnen die van Rootonde! Grenzeloos, uitdagend en plezierig.

Communicatiestijlen 
In het communicatiestijlenmodel (naar het model van Merill & Reid) wordt gewerkt met vier verschillende stijlen om mensen mee te typeren. Je herkent je eigen stijl (persoonlijkheid, manier van optreden) en die van een ander en leert verandering aan te brengen om communicatie te verbeteren. Succes hangt vaak af van het vermogen om samen te werken met anderen.
Hoe je communiceert is van invloed op hoe je gesprekspartner jou ervaart en beoordeelt. En hoe die dus weer op jou reageert. Mensen met een stijl die op elkaar lijkt hebben vaak snel een klik doordat er sneller begrip lijkt te zijn. En hoe ga je dan om met een stijl die niet direct bij je past?

Niet te vergeten: myUpdate
Dit programma komt op deze site uitgebreider in beeld onder de pagina myUpdate. Een bijzonder en effectief programma met meerdere mogelijkheden in trajecten.

Meer weten of overleggen? 
Spreekt mijn aanpak je aan? Is het voor jezelf of voor een van je medewerkers? Neem dan vrijblijvend contact op om eens koffie-thee-water te drinken, live of online, om kennis te maken, te ontdekken of er een klik is en te bespreken wat zou kunnen passen bij je vraag. 

Ik zeg maar zo: “het is gratis maar nooit voor niks” 😉 
info@rootonde.nl of 06 23 57 10 10