Heeft u vragen? info@rootonde.nl Veghel 06 23 57 10 10 logo

Vergoedingen

KIJK EENS DOOR EEN EXTERNE BRIL NAAR DIE 'GOUDEN' BERGEN
Medewerkers ondersteunen in hun ontwikkeling vraagt naast de motivatie om ze die ruimte te geven natuurlijk ook om financiële middelen. In de non-profit is een persoonlijk jaarlijks opleidingsbudget niet ongebruikelijk, in de profit-sectoren zie ik een stijgende interesse hierin binnen bedrijven en in CAO's. Dat geeft medewerkers veel kansen en maakt deelname aan ontwikkelmogelijkheden eenvoudig.

Maar niet alleen eigen kapitaal is hierin van belang. Je kunt ook denken aan externe middelen. De overheid kan ondersteunend zijn via subsidieregelingen. Zij stimuleren het versterken van leeromgevingen in mkb-bedrijven, met als doel te investeren in ‘menselijk kapitaal’. Dus kijk eens door die bril. Vaak maakt dat een Leven Lang Leren echt mogelijk.

Zo is er onder andere vanaf 2020 een SLIM-regeling.
De komende jaren wordt elk jaar 48 miljoen euro beschikbaar gesteld voor leren en ontwikkelen in het MBK. Voor bedrijven tot 250 medewerkers en 50 miljoen jaaromzet, maar ook voor samenwerkingsverbanden.

Wil je je onderneming eens doorlichten op ontwikkelmogelijkheden, wil je loopbaan- en ontwikkeladviezen voor medewerkers of wil je aan de slag met methodes die je mensen ondersteunen? Kijk dan eens of je voor deze subsidie in aanmerking komt!

Hulp nodig? Mail me voor een afspraak. Ik weet de weg. 

Een andere optie is mogelijk het STAP-budget. Een subsidieregeling voor leer- en ontwikkelbudget ter stimulering van mensen in hun arbeidsmarktpositie. STAP staat voor Stimulans Arbeidsmarktpositie. Een subsidie van € 1.000,- die je kunt krijgen voor een (extra) opleiding. 

images