Heeft u vragen? info@rootonde.nl Veghel 06 23 57 10 10 logo

Subsidie opties

KIJK EENS DOOR EEN EXTERNE HULPBRIL 
Je medewerkers ondersteunen in hun ontwikkeling vraagt naast de motivatie om ze die ruimte te geven natuurlijk ook om financiële middelen. In de non-profit is een persoonlijk jaarlijks opleidingsbudget niet ongebruikelijk, in de profit-sectoren zie ik een stijgende interesse hierin binnen bedrijven. Het geeft medewerkers veel kansen en maakt deelname aan ontwikkelkansen eenvoudig.

Maar niet alleen eigen kapitaal is hierin van belang. Je kunt ook denken aan externe middelen. De overheid kan ondersteunend zijn via subsidieregelingen. Zij stimuleren het versterken van leeromgevingen in mkb-bedrijven, met als doel te investeren in wat zij noemen ‘menselijk kapitaal’. Dus kijk eens door die bril.

Zo is er onder andere vanaf 2020 een SLIM-regeling.
Elk jaar wordt 48 miljoen euro beschikbaar gesteld voor leren en ontwikkelen in het MBK. Voor bedrijven tot 250 medewerkers en 50 miljoen jaaromzet, maat ook voor samenwerkingsverbanden.
(zie: Website Uitvoering van beleid SZW / slim )

Wil je jouw onderneming eens doorlichten op ontwikkelmogelijkheden, wil je loopbaan- en ontwikkeladviezen voor je medewerkers of wil je aan de slag met methodes die jouw mensen ondersteunen? Kijk dan eens of je voor deze subsidie in aanmerking komt!

Een tweede optie kan zijn de regeling MKB!dee zijn. Wil je meer investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van je medewerkers en loop je tegen belemmeringen? Innovatieve ontwikkelingen worden daar in gezamenlijkheid bekeken. Eind oktober opent die regeling waarschijnlijk weer.
(zie: website RVO subsidie-en-financieringswijzer mkb-idee ) 

Als derde, maar nog in ontwikkeling, het STAP-budget. Een subsidieregeling voor leer- en ontwikkelbudget ter stimulering van mensen in hun arbeidsmarktpositie. STAP staat voor Stimulans Arbeidsmarktpositie, een subsidie van € 1000,- die je kunt krijgen voor een (extra) opleiding. Deze zou oorspronkelijk begin 2020 starten maar de verwachting is momenteel dat die pas in 2022 in werking kan treden.

images